Cập nhật và chia sẻ thông tin

Đăng ký nhận thông tin cập nhật mới và đầy đủ từ Nhà Di Trú

Tổng quan chương trình định cư EB5 tại Mỹ

3/18/2024 16:18:15
news image

* Vùng ưu tiên: Ưu tiên xét duyệt hồ sơ EB-5 đầu tư vào các dự án thuộc khu vực nông thôn

* Số lượng visa cấp mỗi năm: Mỹ cấp 10.000 visa định cư Mỹ mỗi năm cho các nhà đầu tư nước ngoài: 
+ 20% visa dành cho dự án EB-5 khu vực nông thôn
+ 10% visa dành cho dự án khu vực đô thị có tỷ lệ thất nghiệp cao.
+ 2% dành cho các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ. 
+ 68% visa cấp cho nhà đầu tư EB-5 trước luật cải cách

* Yêu cầu về nguồn vốn: 
+ Số tiền đầu tư ít nhất là 800.000 USD khi đầu tư vào khu vực việc làm mục tiêu (TEA). 
+ Nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn dùng để đầu tư EB-5 là hợp pháp.

* Yêu cầu tạo việc làm
+ Dự án tạo ra ít nhất 10 việc làm trên mỗi nhà đầu tư EB-5
+ Những công việc này phải được tạo ra trong vòng 2 năm sau khi nhà đầu tư nhận được visa thường trú có điều kiện.

* Thời gian xét duyệt
+ USCIS xét duyệt hồ sơ EB-5 khoảng 12 - 36 tháng.

* Chi phí 
+ Tổng chi phí dự kiến khoảng 920.000 USD (bao gồm chi phí đầu tư EB-5, lệ phí USCIS, phí luật sư, phí quản lý dự án,...)

* Quyền lợi riêng biệt
Không chỉ nhà đầu tư mà vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi của họ cũng đồng thời nhận được thẻ xanh thường trú khi đáp ứng các điều kiện đầu tư.

Các bài viết liên quan

Khám phá các nội dung liên quan